Make your own free website on Tripod.com

Tijl Uilenspiegel


Drie nominaties voor "De Gouden Meeuw"
  • Het stuk zelf
  • Mariette Maeyens (vrouwelijke rol)
  • Rik Desmet (Regie)

Van HUGO CLAUS

Naar het boek van Charles de Coster

Regie

Rik DESMET

uil1.gif (57212 bytes)

uil2.jpg (10562 bytes)

04A.jpg (107186 bytes)

01A.jpg (92932 bytes)

Thylbert, geboren te Damme als zoon van de kolendrager Klaas en de trouwe Soetkin, zit vol grollen en listige streken en spot met alles wat dwaas en verkeerd is.  Maar Tijl is ook het prototype van de Vlaamse held, die het verzet tegen de Spaanse dwingelandij van Karel V en Filips II in de 16de eeuw belichaamt.

Samen met zijn vriend Lamme beleeft hij vrolijke en roemrijke avonturen en evolueert van kermisklant tot vrijheidsstrijder tegen de fanatieke inquisitie.

Claus brengt in zijn bewerking, Tijl opnieuw tot leven als ziel van Vlaanderen, Klaas als de moed van zijn volk, Soetkin als de dappere moeder, Nele zijn lieve gezellin, als het hart van de Vlamingen en Lamme Goedzak als hun dikke pens.


Acteurs: Alfons Carlier
Bart Vermeersch
Vera Van Laecke
Mariette Maeyens
Nick Landuyt
Inge Vermeulen
Pepijn Desmet
Staf Moeraert
Jacques Goetmaeckers
Tania Tamsin
Marianne Neyt
Martine Van Gierdeghom
Sabrina Strubbe
Mark Coens
Pieternelle Saelens
Eva Debruyne
Julie Tamsin
Kristina Tuypens
Stefaan Acke
Vere Van Mullem
Sabine Persad
Miguel Delie
Francis Doom
Valerie Van Wynsberghe
Emma Van Mullem
Yvan Bohyn
Guido Mispelaere
Jana Grammens
Barbe Ryckaert
u1.jpg (3184 bytes)u2.jpg (2513 bytes)u3.jpg (2889 bytes)
u4.jpg (2786 bytes)u5.jpg (2608 bytes)u6.jpg (2764 bytes)
u7.jpg (2675 bytes)u8.jpg (2517 bytes)u9.jpg (2726 bytes)
u10.jpg (2902 bytes)u11.jpg (2611 bytes)u12.jpg (2646 bytes)
u13.jpg (2461 bytes)u14.jpg (2810 bytes)u15.jpg (3183 bytes)
u16.jpg (3089 bytes)u17.jpg (2844 bytes)u18.jpg (2701 bytes)
u19.jpg (2441 bytes)u21.jpg (2946 bytes)
u22.jpg (2864 bytes)u23.jpg (2859 bytes)u24.jpg (3141 bytes)
u25.jpg (2865 bytes)u26.jpg (2601 bytes)u27.jpg (31270 bytes)
u28.jpg (2595 bytes)u29.jpg (2915 bytes)

Terug