Make your own free website on Tripod.com

Beste Naam,

Dank u om ons uw mening te laten weten.  Als u ons vroeg om contact met u op te nemen zal dit gebeuren met de volgende informatie:

Naam en voornaam: Naam
Adres: Adres
Postcode en woonplaats: Woonplaats
E-mail: email

Als één of meer van deze inlichtingen fout zijn gelieve dan te klikken op
"Terug naar gastenboek" om er de juiste informatie in te vullen.

 

Groetjes,

Willy Decrock, voorzitter Theater Rostune